Etkin Ders Çalışmada Normal/Anormal İç Sesi

icsesblog

Etkin Ders Çalışmada Normal/Anormal İç Sesi

Evet, etkin ders çalışmanın üç kolundan biri olan zihin unsurunu detaylandırmakla devam ediyorum. Son iki yazımda, zihnimize yönelik kavramamız gereken üç açıdan ilk ikisini, zihnin yapısını ve zihnin hallerini ele almıştık. Bu yazımda da etkin bir şekilde ders çalışabilmek için zihnimiz üzerinde kontrol becerimizi arttırabilecek üçüncü açı olan zihindeki iç sesi anlamak maddesine değiniyor olacağım. Bu açıdan en önemli ilk husus da normal iç sesi, patolojik yani anormal iç sesten nasıl ayırt edebileceğimize yöneliktir.

Normal / Anormal İç Ses

Zihnimizin içinde ses duyma durumu nadir değildir ve farklı gerekçeleri vardır. Örneğin, çınlama gibi bazı iç seslerin sebebi sadece fiziksel unsurlardan kaynaklanır. Bu açıdan, herhangi bir iç sesi değerlendirmeden önce fiziksel tetkiklerin kontrolü önemlidir.

İç ses durumuna psikolojik açıdan baktığımızda portre biraz daha karmaşıktır. Burada önemli olan ilk nokta şudur; psikolojik açıdan da her iç ses anormal değildir. Başka bir deyişle bir insanın zihninde bir iç sesin olması her zaman akıl hastalığını ifade etmemektedir.

Zihindeki normal sesleri anormal olanlardan ayırabilmenin en kilit noktası “muhakeme” halini ayrıştırabilmektir. Muhakeme yaparken zihnimizin içinde bazı şeyleri değerlendirir, öngörülerde bulunur ve bazı durumların artı ve eksilerini tartarak eyleme geçip geçmemek üzerine düşünürüz. Bu tamamen normaldir ve iç ses olarak tanımlanmamalıdır.

İç ses ise, muhakemede olan tek yönlü istişare, hayal ve düşünce akımlarından ziyade karşılıklı bir diyalog gibi çift yönlü bir iletişimi içerir. Bu durumda kişi zihninin içinde bazen bir şey düşünme ya da hayal etmenin yanında, bazen de hiç bir şey yapmaksızın kontrolü dışında zihninin içinde bir ses duyar. Bu ses bazen bir konuşma, bazen bir uğultu, bazen ise düşünülen konuya yönelik bir yanıt ya da eleştiri olabilir.

İşte bu noktada iç sesin anormal olduğunu fark etmeli ve neden kaynaklandığına yönelik arayışa girilmelidir. Öyle ki, zihnimizde anormal türden bir iç ses olduğu takdirde etkin ders çalışmamıza ciddi bir set çekilecektir.

Anormal İç Sesin En Yaygın Sebeplerinden Biri: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu

Anormal iç sesin yaygın sebeplerinden biri akıl hastalığı olarak tanımlanan Psikotik Bozukluklar grubundan ziyade, Dissosiyatif Bozukluklar kategorisinde bulunan ve travma ile baş etmek üzere ortaya çıkan Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu’dur. Bu rahatsızlıkta kişinin çocukluk döneminde yaşadığı zorluklara ve istismara bağlı olarak zihni bölünür ve bireyler kendileri ile konuşan sesler duyarlar. Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu alanında uzman olan Prof. Dr. Medaim Yanık’ın ifade ettiği gibi: “Bu sesler dışarıdan kulağa gelen sesler şeklinde olmayıp, bir iç diyalog/iletişim şeklindedir. İç konuşma şizofreni hastalığının ses duymasından farklıdır. Bu iç sesler, alter kişiliklerin(bölünmüş zihin parçaları) kendi aralarında konuşmaları sonucunda açığa çıkar ve akıl hastalığı belirtisi değildir” (2016).

Bireyde Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu olup tanısı konulmadığı takdirde, bireyler bölünmüş zihinler üzerine kontrolü sağlayamamaları ve iyileştirememeleri sebebi ile odaklanma ve ders çalışma açısından ciddi zorluklar çekebilir ve bazen de bölünmüş zihinlerin farklı özellikleri ile ilişkili olarak (ders çalışmak isteyen, dersten nefret eden gibi) ders çalışma süreci oldukça etkilenebilir.

Anormal bir iç sesin kendinizde bulunduğuna dair farkındalığınız oluştuğu takdirde önerim, bu anormal iç sesin neye dayandığına yönelik kesinlikle uzman desteği almaktır. Neticede Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu’nun tedavisi bulunmakta olup, özellikle de doğru psikoterapi yöntemleri ile oldukça başarılı neticeler alınabilmektedir.
Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu sonucunda oluşabilecek anormal iç seslerin ders çalışmaya yönelik olabilecek zararlı etkilerinin yanı sıra, yukarıda muhakeme olarak tanımladığım ve normal iç ses olarak yorumlayabileceğimiz iç sesin de ders çalışmaya zararlı olabilecek etkileri vardır. Takip eden yazımda bu noktadan devam ediyor olacağım.

Yorumunuzu bırakabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz boşMağazaya Geri Dön