Kullanım ve Hizmet Şartları

blog-14

Bu kullanım koşulları, ZİHİNOKULU Çevrimiçi Kurs Eğitim Merkezine kayıt ve kurs katılımı için geçerlidir.

A. Web Sitesinin Kullanılabilirliği

1. Üye, İnternet üzerinden veri trafiğinin gecikmelere neden olabileceğini kabul eder. Siteden bilgi indirilmesi sırasında ve buna bağlı olarak internet kullanımı sırasında olağan olan gecikmelerden Şirket sorumlu tutulamaz.

2. Üye ayrıca, bu tür gecikmeler veya Şirketin web sitesinin güncellenmesi, değiştirilmesi veya standart bakımının neden olduğu gecikmeler nedeniyle web sitesinin yirmi dört saat boyunca sürekli olarak kullanılamayacağını kabul ve beyan eder.

B. Hizmet Şartları

Web Sitesinin Kullanılabilirliği

Bu kullanım koşulları, ZİHİNOKULU Çevrimiçi Kurs Eğitim Merkezine kayıt ve kurs katılımı için geçerlidir.

C. Web Sitesinin Kullanılabilirliği

1. Üye, İnternet üzerinden veri trafiğinin gecikmelere neden olabileceğini kabul eder. Siteden bilgi indirilmesi sırasında ve buna bağlı olarak internet kullanımı sırasında olağan olan gecikmelerden Şirket sorumlu tutulamaz.

2. Üye ayrıca, bu tür gecikmeler veya Şirketin web sitesinin güncellenmesi, değiştirilmesi veya standart bakımının neden olduğu gecikmeler nedeniyle web sitesinin yirmi dört saat boyunca sürekli olarak kullanılamayacağını kabul ve beyan eder.

D. Hizmet Koşulları

www.zihinokulu.com, Spektrum Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi.’ye(“Spektrum”) aittir ve onun tarafından işletilir. Online platform üzerinden www.zihinokulu.com Ürünü’ne, online eğitim içerikleri, uygulama ve hizmetlere erişmek ve bunlardan faydalanmak için kullanabilirsiniz. Online platform kapsamında 18 yaşından küçükler veli ve/veya vasinin izin ve/veya onayı olmaksızın alım-satım işlemlerinin tarafı olamazlar.

1. İçerik Sağlayıcı, (Spektrum) Online platform üzerinde yer alan herhangi bir Hizmet veya Ürün için ön tarama, inceleme, işaretleme, filtreleme, değişiklik yapma, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutmakta, ancak bu konuda yükümlülük taşımamaktadır. Spektrum’un söz konusu Ürün ve Hizmetler’den satın almış müşterileri 2 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle Ürün ve Hizmet satışını sürekli veya geçici olarak durdurabileceğini veya Ürün ve Hizmetlere erişiminizin engellenebileceğini kabul etmektesiniz. Spektrum’un her türlü önlemi almasına rağmen Online platform’da yasadışı harici yollarla kabul edilemez veya uygunsuz bulabileceğiniz Ürün ve Hizmetler’den sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

 2. Zihinokulu.com’un kullanılması ve portal aracılığıyla indirilerek edinilen herhangi bir hizmet ve ürünü kullanma tercihi ve bundan kaynaklanan riskler size ait olup; bilgisayar sisteminizin, mobil cihazınızın ya da diğer cihazlarınızın zarar görmesi veya bu tür bir kullanımdan doğan veri kayıpları konusunda sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Spektrum ayrıca ürün ve hizmetlerin ticari olarak satılabilirliği, kalitesinin yeterliliği, belirli bir amaca uygunluğu ve bir şartı ihlal etmediği gibi açık veya zımni her tür garantiyi vaat ve taahhüt etmemekte; edindiğiniz ürünleri kullanmanızdan kaynaklanan, veri kaybı dahil maruz kalabileceğiniz her tür doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuçta ortaya çıkan ya da emsal teşkil eden zararlar konusunda, (sözleşme, ihmal dahil haksız fiil veya diğer) tarafınıza karşı hiçbir yükümlülük taşımadığını açık şekilde anlamakta ve kabul etmektesiniz.

 3. Ürün ve Hizmetlere erişmek için adınız, adresiniz ve fatura bilgileriniz gibi kendinizle ilgili bilgileri vermeniz gerekebilir. Verdiğiniz bu tür bilgilerin daima gerçek, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz. Online platform kapsamında yer alan Ürün ve Hizmetler’e erişmek için yer verilen şartlara uymakla yükümlü olduğunuzu; ancak son kullanıcı lisans sözleşmelerinde belirlenen düzenlemeler çerçevesinde Ürün ve Hizmetler’i indirme, yükleme ve/veya kullanma hakkına sahip olacağınızı kabul etmektesiniz.

 4. Zihinokulu.com’a Spektrum tarafından sağlanan arayüz dışındaki bir arayüzden veya başka bir şekilde erişmeyeceğinizi (erişmeyi denemeyeceğinizi) otomatik yollarla (kod dosyası, tarayıcı veya zaman zaman benzer teknolojilerin kullanılması dahil) erişmeyeceğinizi (veya erişmeyi denemeyeceğinizi) ve web sitesinde bulunan herhangi bir robot.txt dosyasında belirtilen talimatlara uyacağınızı; Zihinokulu.com’u ve/veya bağlı sunucuları, ağları) etkileyecek veya aksamalara yol açacak herhangi bir işlem yapmayacağınızı; Zihinokulu.com’da bulunan Ürünler’in veya Hizmetler’in herhangi birini veya üçüncü taraflar tarafından işletilen web sitelerini, sunucuları veya ağları etkileyecek veya bunlarda aksamaya yol açacak şekilde kullanmayacağınızı; son kullanıcı lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmedikçe Ürün, Hizmet veya uygulamaları herhangi bir amaçla çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, pazarlamayacağınızı veya yeniden satmayacağınızı; lisans gerektiren herhangi bir ülkeye önceden lisans almadan (uzaktan erişim dahil) doğrudan veya dolaylı ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi bu bentte yer alan sorumlulukların ihlali ve tüm zarar sonuçlarından kusurlu sıfatıyla sorumlu olacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

5. Zihinokulu.com üzerinde yer alan Ürün ve Hizmetler’in bazıları Spektrum tarafından sunulurken, bazıları tamamıyla Spektrum’dan ayrı ve bağımsız gerçek veya tüzel sunulabilir. Spektrum Zihinokulu.com üzerinde yer alan veya platform aracılığıyla ve Spektrum dışındaki bir kaynak tarafından oluşturulan herhangi bir Ürün’ün içeriği ve erişimi hakkında sorumluluk kabul etmemektedir.

6. Zihinokulu.com üzerinde bazı Ürün ve Hizmetler ücretsiz olarak sunulurken bazı ürünlerin ücret karşılığında kullanım lisansı ile satışı yapılmaktadır. Portal üzerinden yaptığınız satın alma işlemleriyle ilişkili ücret ödeme yükümlülüğünüzü ifa etmeden Ürün ve/veya Hizmet’in tarafınıza teslim edilmeyeceğini bilmekte ve kabul etmektesiniz. Spektrum, Ürün ve/veya Hizmet satın alma işlemini kolaylaştırmak amacıyla size çeşitli ödeme gerçekleştirme yöntemlerine ilişkin tercihler sunabilir. Söz konusu işlemler; söz konusu ödeme gerçekleştirme yöntemini kapsayan başka bir yasal sözleşmeye tabi olmanız sonucunu doğuracağından bu hususta Spektrum’un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını; ödeme yöntemini uygulayan kuruluşla işlemleri sonuçlandıracağınızı kabul etmektesiniz. Spektrum tek taraflı karar verme yetkisi dahilinde önceden haber vermeksizin, mevcut ödeme gerçekleştirme yöntemini değiştirme ve/veya yeni ödeme yöntemi ekleme hakkını saklı tutar.

7. Müşteri Desteği: Zihinokulu.com’un işletilmesiyle ilgili destek (Ürünlerin nasıl bulunacağı, satın alınacağı, indirileceği, iade edileceği ve kaldırılacağı) kullanıcı arayüzünde sağlanmaktadır.

8. Spektrum ve/veya üçüncü tarafların, hiçbir sınırlandırma olmaksızın Ürünlerle ilgili geçerli tüm Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere, Zihinokulu.com’da bulunan Ürünlere ilişkin tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere sahip olduğunu kabul etmektesiniz. “Fikri Mülkiyet Hakları”, dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir durumda (ve herhangi bir uygulamada) söz konusu olduğunda: patent yasaları, telif hakkı, ticari sırlar, teknik bilgi, tasnife tabi bilgi, işletme adları ve alan adları, bilgisayar programları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari unvanlar, hizmet modelleri, tasarım hakları, yarı iletken topografi hakları, veritabanı hakları dahil tüm fikri mülkiyet haklarını ifade eder. (i) İzin verilmedikçe Ürünleri kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, lisans vermeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, aktarmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, uyarlamayacağınızı, çevirmeyeceğinizi, türev çalışmalar hazırlamayacağınızı, kaynak koduna dönüştürmeyeceğinizi, tersine mühendislik uygulamayacağınızı, parçalara ayırmayacağınızı veya Ürünlerdeki kaynak kodu dönüştürmeyi denemeyeceğinizi, (ii) güvenliği veya Ürünlerdeki herhangi bir işlev (sınırlandırma olmaksızın dijital haklar yönetimi veya iletme kilidi işlevi de dahil olmak üzere) tarafından sağlanan, belirlenen veya uygulanan içerik kullanım kurallarını engelleyecek veya zarar verecek işlemler yapmayacağınızı, (iii) Ürünleri, herhangi bir yasayı veya üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek şekilde içeriğe erişmek, içeriği kopyalamak, aktarmak, çapraz kodlama yapmak veya içeriği yeniden aktarmak üzere kullanmayacağınızı veya (iv) Spektrum’un veya üçüncü tarafların telif hakkı bildirimlerini, ticari markalarını veya Ürünlere eklenmiş olan veya Ürünlerin içerdiği diğer mülkiyet hakları bildirimlerini kaldırmayacağınızı, karartmayacağınızı veya değiştirmeyeceğinizi ve üçüncü tarafların bu işlemleri yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

9. Zihinokulu.com üzerinden yayınlanmak üzere Spektrum’a gönderdiğiniz Ürün ve Hizmetler veya Ürün ve Hizmetler aracılığı ile sunduğunuz, gönderdiğiniz veya teşhir ettiğiniz İçerik üzerindeki çoğaltmak, uyarlamak, değiştirmek, tercüme etmek, yayımlamak, halk önünde icra etmek ve teşhir etmek ve dağıtmak için daimi, geri alınamayan, dünyanın her yerinde geçerli olan, telif ücreti olmayan ve münhasır olmayan bir lisansı Spektrum’a vermektesiniz. Ürün ve Hizmetleri kullanıcılara sunmak için gerekli teknik adımları atarken, (a) Ürün ve Hizmetleri farklı halka açık ağlar üzerinden ve faklı medyalarda iletebileceğini veya dağıtabileceğini; ve (b) İçeriğinizi bağlı ağlar, araçlar, hizmetler veya medyaların teknik gerekliliklerine uydurmak ve uyarlamak için gerekli olan değişiklikleri yapabileceğini kabul etmekte ve bu kapsamdaki lisansı Spektrum’a vermek için gereken tüm haklara, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu teyit etmekte ve garanti etmektesiniz.

  

0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz boşMağazaya Geri Dön