Psikoterapistler İçin Tanı ve Ayrıcı Tanı Eğitimi Online

 850,00

Açıklama

 Eğitmen: Prof. Dr. Medaim Yanık

 Eğitim Tarihi: 14,15,16 Haziran, 20.00-23.00

Ayırıcı tanı yapabilmek ve tanı koyabilmek psikoterapi sürecinin yol haritası için gereklidir. Psikoterapi ekolleri içinde tanıyı daha az önemseyenler olmakla beraber, birçok psikoterapi ekolü ayırıcı tanı yapmayı ve tanı koymayı zorunlu görür.  Ayırıcı tanı yap(a)mamak psikoterapi sürecinin etkisiz kalmasına hatta klinik hata yapmaya sebep olabilir. Psikoterapist olma sürecinde psikopatoloji dersleri alınmakla beraber, maalesef klinik pratikte tanı ve ayırıcı tanı yapma süreçleri yeterince etkili öğretilememektedir. Bu eksikliği gidermek için tanı ve ayırıcı tanı becerilerini arttıracak pratik kurslara ihtiyaç vardır. Bir psikiyatrist olan Dr. Medaim Yanık yıllardır psikoterapistlerle beraber çalıştığı ve klinik psikoloji programında eğitmen olduğu için erişkinlerle çalışan psikoterapistlere tanı ve ayırıcı tanı becerileri kazandırmada tecrübelidir.

Üç ayrı oturumda toplam 9 saat süren ve bolca vaka örneği sunulan bu eğitimde kazandırılması amaçlanan 13 beceri şunlardır:

 • DSM 5’i kullanarak hem grup düzeyinde hem de her bir tanı düzeyinde ayırıcı tanı yapma becerisi kazanmak
 • İlk görüşmeyi hem ilişki kurmak hem ayırıcı tanı hem de formülasyon yapacak şekilde yapılandırmak
 • Ayırıcı tanıya yardımcı olacak şekilde öykü alıp görüşme yapmak
 • Ayırıcı tanıya hizmet edecek şekilde ruhsal durum muayenesi yapabilmek
 • Tüm tanıları gözden geçirmeyi alışkanlık haline getirmek
 • Semptomdan teşhise yaklaşımını kullanmak
 • Psikotik kişiyi tanımak
 • Hipomaniyi tanıyarak bipolar 1 ve 2’yi ayırt etmek
 • Psikotik belirtiler ile dissosiyatif belirtileri ayırt etmek
 • İntihar düşüncesi olan danışana yaklaşımda bir algoritmaya sahip olmak
 • Hastaneye yatış için doğru bir algoritmaya sahip olmak
 • Psikiyatristin ve diğer hekimlerin görmesi gereken durumları bilmek
 • İlaç gerektiren klinik durumları bilmek ve danışana ilaç psikoeğitimi yapabilmek

Kimler Katılabilir;

-Lisans mezunu olup psikoterapi eğitimi alan kişiler

-Klinik psikoloji yüksek lisans öğrenci veya mezunları

-PDR yüksek lisans öğrenci veya mezunları

-Aile danışmanlığı eğitimi alanlar/almış olanlar

-Psikiyatri asistanları

Bu eğitimi satın aldığınız takdirde eğitim günü zoom katılım linki tarafınıza iletilecektir.